Contact met een begeleider

Indien je het programma op maat hebt ingekocht, heb je recht op een aantal contactmomenten. Je hebt in dat geval wellicht al een uitnodiging ontvangen van je begeleider voor een intake. Zo niet, dan ontvang je die zeer binnenkort (na aanmelding behoor je na uiterlijk 48 uur een uitnodiging te hebben ontvangen). Deze intake duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens deze intake die telefonisch, via skype of face-to-face (live) plaats kan vinden, bespreek je met elkaar welke modules je gaat volgen en wat je wilt bereiken per module. Ook kijk je samen welke oefeningen relevant voor jou kunnen zijn. De begeleider adviseert je hierover. Daarnaast maak je met hem of haar afspraken over de mate van ondersteuning tijdens het programma. Er zijn in ieder geval drie contactmomenten (intake, tussentijdse evaluatie na 4 weken en een eindgesprek). Het voordeel van dit programma kan zijn dat je net even dat zetje in de rug krijgt om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan of de motivatie te krijgen om door te blijven gaan. Tussentijds kun je natuurlijk altijd via mail contact met elkaar hebben bij specifieke vragen.